Skip to main content
Home | Renovatie terminal en spoor

Renovatie van terminal en beveiliging spoorwegovergang

De Europese Commissie subsidieert 3,7 miljoen voor terminalrenovatie Moerdijk.

De renovatie maakt deel uit van een overall project om de internationale verbinding van het spoorvervoer te verbeteren tussen de haven van Moerdijk en de belangrijkste transportcorridors. Port of Moerdijk is gelegen aan drie TEN-T-corridors: De Noordzee-Middellandse Zee corridor, Noordzee-Oostzee corridor en de Rijn-Alpencorridor.

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en geplande oplevering is 2021. Het project is een samenwerking met het Havenbedrijf Moerdijk.

Meer weten?

Peter van Veelen

General Manager
+31 (0)6 13 79 66 53
+31 (0)168 33 42 70
 

Leave a Reply